Türkiye’deki Teknoparklar Listesi ve Özellikleri

Türkiye’deki Teknoparkları özellikleri ve ilgi alanlarına göre sıraladık. 2001 yılından itibaren hayatımıza girmeye başlayan ve bugün sayıları 52’ye ulaşan Teknoparklar ve Teknokentler, an itibariyle 40 binden fazla personele istihdam sağlıyor. Bu Teknoparklarda yürütülen toplam Ar-Ge projesi sayısı ise 30 bin 317.

ÜRÜN DİRİER, urun.dirier@paradergi.com.tr

Dünyada bine yakın teknopark bulunuyor, bu sayı kuluçka merkezleriyle birlikte 4 bine ulaşıyor. Türkiye’de de 2001 yılında 4691 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile kurulmaya başlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı bugün 64’e ulaştı. Bunlardan 52 tanesi faaliyette. Bu 52 teknopark/teknokent 4 binin üzerinde firmaya ev sahipliği yapıyor, Gayri Safi Yurtiçi Milli Hasıla’ya, teknoloji girişimciliğine, üniversite-sanayi iş birliğine ve istihdama çok ciddi katkılar sağlıyor. Ayrıca global firmaya dönüşme potansiyeli olan birçok start-up firmaya da destek oluyor. Teknokentlerde başta yazılım, bilgisayar ve iletişim teknolojileri, elektronik, makina ve teçhizat imalatı olmak üzere, uzat, tarım, medikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv gibi birçok sektörden firmalar Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor.

Tüm teknoparklar 2017 yılı Şubat ayı sonu itibariyle toplam 41 bin 720 personele istihdam sağlıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı ise 30 bin 317 adet. Teknoparklardaki şirketlerin yaptığı teknolojik ürün ihracatı Şubat 2017 itibariyle 2.4 milyar dolara ulaştı. Yabancı sermaye açısından baktığımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 185 adet yabancı/yabancı ortaklı firma yer alıyor. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 640. Başvuru süreci devam eden patent sayısı da bin 121.

*ODTÜ TEKNOKENT

1.1 MİLYAR DOLAR İHRACAT YAPTI

125 bin metrekare kapalı alana sahip olan ODTÜ Teknokent’te 300’ün üzerinde firma Ar-Ge çalışmalarını yürütüyor. ODTÜ Teknokent Türkiye’nin ilk teknokenti. 1992 yılında KOSGEB işbirliğiyle açılan ODTÜ TEKMER, 2000’de ODTÜ Teknokent’e evrildi. ODTÜ Teknokent’te 2003 yılında toplamda 80 şirket faaliyet gösterirken, 2007 yılında bu sayı 180’e, 2014’de 300’e, 2016’da 330’a ulaştı. Teknokent’te 5 bin 500’ün üzerinde personel istihdam ediliyor. Akademik bilgi altyapısı ile sanayinin yetenekli ve yaratıcı iş gücünün bir araya geldiği ODTÜ Teknokent’te yer alan şirketler 2016 itibariyle 10 milyar TL’nin üzerinde teknoloji satışı ve 1,1 milyar doların üzerinde teknoloji ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli katkılar sağladı.

ODTÜ PROGRAMLARI

Teknokent bünyesinde teknoloji şirketleri ve girişimciler için çok çeşitli programlar da yürütülüyor. Teknoloji tabanlı girişimciliğin desteklenmesi kapsamında “Yeni Fikirler Yeni İşler Hızlandırma Programı” ve “Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM)”, kuluçka merkezleri ODTÜ KOSGEB TEKMER, Teknogirişim Kuluçka Merkezi ve ODTÜ-Halıcı Yazılımevi Kuluçka Merkezi, bir finansal araç olarak geliştirilen İş Melekleri Ağı “METUTECH-BAN Teknoloji Yatırımcıları Derneği”, akademik bilginin ticarileşmesi için “Teknoloji Transfer Ofisi”, şirketler arası işbirliklerinin geliştirilmesini amaçlayan savunma sanayi ve ICT kümeleri ile uluslararası işbirliklerini desteklemek üzere kurulan T-Jump San Francisco Hızlandırma Merkezi ile yurtiçi ve dışı birçok program yürütülüyor.

TEKNOKENTLİ FİRMA SAYISI 4308

Şubat 2017 itibariyle tüm Türkiye’deki teknokentlerde Ar-Ge çalışmaları yürüten firma sayısının 4 bin 308’e ulaştığını ifade eden ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa Kızıltaş, bu firmaların yüzde 37’sinin yazılım, yüzde 17’sinin bilgisayar ve iletişim teknolojileri, yüzde 8’inin elektronik ve yüzde 6’sının makina ve teçhizat imalatı sektörlerinde faaliyet gösterdiğini belirterek, “Ayrıca medikal, enerji, kimya, gıda, savunma, otomotiv gibi birçok sektörden firmalar bölgelerde Ar-Ge faaliyetleri kapsamında yer almaktadır. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, yine 2017 yılı Şubat ayı sonu itibariyle toplam 41 bin 720 personele istihdam sağlanmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde yürütülen toplam Ar-Ge proje sayısı ise 30 bin 317 adet” diyor. Faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgeleri’nde bulunan şirketlerin, ABD başta olmak üzere, Japonya, İsrail, İngiltere ve Almanya gibi dünyanın en gelişmiş ülkelerine yapmış oldukları teknolojik ürün ihracatının da Şubat 2017 itibariyle yaklaşık 2.4 milyar dolara ulaştığını ifade eden Kızıltaş, “Yabancı sermaye açısından baktığımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde toplam 185 adet yabancı/yabancı ortaklı firma yer almakta. Bölgelerde faaliyet gösteren firmalar tarafından tescil ettirilen patent sayısı 640 ve başvuru süreci devam eden patent sayısı da bin 121’dir” diyor.

ODTÜ SAVUNMAYA ODAKLANACAK

ODTÜ Teknokent’in 2017-2021 yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan stratejik planı çerçevesinde 20 yılını doldurmuş olarak gireceği 2021 yılında ulusal liderliğini uluslararası arenaya taşımayı, dünya çapında kendisinden söz ettiren, sürdürülebilir bir inovasyon ekosistemi olmayı hedeflediğini vurgulayan Kızıltaş, üniversiteden çıkan buluşların ticarileştirilmesine yönelik çalışmalara hız vereceklerini belirtiyor. Bu doğrultuda Teknokent Savunma Sanayi Kümelenmesi (TSSK) ve Teknokent Bilişim ve Telekomünikasyon Kümelenmesi (T.ICT) yanı sıra gittikçe büyüyen sağlık teknolojileri alanındaki kümelenme çalışmaları da hızlandırılacak. Girişimcilik programları kapsamında ön kuluçka ve kuluçka programları yeniden yapılandırılacak olup, T-Jump SF Hızlandırma Merkezi’nin yeni fon mekanizmaları ile girişimcilere daha yakından dokunarak büyüme sürecini hızlandırması ve küresel ölçekte başarılı teknoloji girişimleri yaratılmasında aktif rol alınacak. 2017 yılında faaliyete geçecek yeni Savunma Sanayi Teknoloji Geliştirme Alt Bölgesi (SATGEB) binası ve Bilişim İnovasyon Merkezi ile ODTÜ Teknokent daha da büyüyecek.

ODTÜ’den çıkan dünya markası

ODTÜ Teknokent bünyesinde üç öğrenci tarafından kurulan e-öğrenme girişimi Udemy, bugün konusunda uzmanlaşmış eğitmenleri ve sayısı 42 bini aşan ders programıyla, yazılımdan kişisel gelişime kadar birçok alanda online eğitim veren, Silikon Vadisi merkezli bir global bilgi platformu. Udemy, ABD’de ilk olarak aldığı 1 milyon dolarlık ilk tohum yatırımıyla 2010 yılı sonunda yayına başlamasının ardından geçen zaman içerisinde aldığı yatırımlarla adından söz ettirdi ve bugün 1 milyar doları geçen değerlemesiyle Türkiye’den çıkan en değerli girişimlerden biri olarak Silikon Vadisi’ndeki koltuğunu sağlamlaştırdı.

*YILDIZ TEKNOPARK

SON 5 YILDA 2 KAT ARTTI

Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Davutpaşa ve İkitelli yerleşkelerinde faaliyet gösteren Yıldız Teknopark, 250 Ar-Ge firmasına destek veriyor. Bununla birlikte 56 kuluçka firması ve 5 binden fazla Ar-Ge ve yazılım personeliyle firmaların üretim ve gelişim potansiyelini arttırıyor.

Türkiye’de son 5 yılda teknopark sayısının 2 katına çıktığını ifade eden Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, “Aynı dönemde teknoparklarda faaliyette bulunan Ar-Ge firmalarının sayısı yüzde 112, bu firmalardaki Ar-Ge personeli sayısı yüzde 80, Ar-Ge projelerinin sayısı da yüzde 97’lik bir artış kaydetti. Böylelikle Türkiye’de Teknoloji Geliştirme Bölgeleri kanununa göre kurulan ve inovatif girişimleri buluşturan teknoloji merkezleri olan teknoparklar, hem girişimcilere, hem üniversitelere, hem de ülke ekonomisine sağladıkları katkılardan dolayı, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmadaki lokomotifi haline geldiler” diyor.

YILDIZ’DAN NASA’YA YÜKSEK TEKNOLOJİ

Yıldız Teknopark’ın başlıca hedefinin, aynı çatı altında toplanan büyük şirketlerin, start-upların, kuluçka ve ön kuluçkaların faaliyetlerini en verimli şekilde yürütebilmesini sağlamak olduğunu ifade eden Güner, diğer teknoparklardan farklı olarak belli sektörlere değil, tüm sektör ve firmalara kapılarının açık olduğunu belirtiyor. Yıldız Teknopark bünyesinden globale açılan girişimler olduğunu da ekleyen Güner şunları söylüyor: “Bunlardan biri NASA’da kullanılacak olan ‘Dokunma Hissine Sahip Suni Cilt’ ile çığır açan HTMSS yüksek teknoloji firması. Bir diğeri de MIOPS firmasının ürettiği, fotoğraf makinelerine harika tetikleme özellikleri ekleyen MIOPS Smart. Bu sene dört girişim yüksek değerlemeler ile yatırım aldı.”

Özellikle yeni kurulma aşamasında olan şirketlere, somut bir mekan sağlamaktan çok daha fazlasını sunduklarını ifade eden Güner, “Bu anlamda Türkiye’nin en ayrıntılı ve büyük kuluçkası olan Yıldız Kuluçka, henüz kurulma aşamasında olan veya gelişmekte olan şirketlerin, yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri ortamı sağlayarak, hedeflerine ulaşmalarına takviyede bulunuyor” diyor. Yıldız Kuluçka bir girişimcinin ihtiyaç duyabileceği hemen her şeyi sunuyor. Burada  girişimcilere ücretsiz egzersiz alanları, eğitim, hızlandırma ve mentörlük programları, şirketleşme desteği, temel cihaz ve techizatların bulunduğu Prototip Atölyesi,  süper bilgisayar, YTÜ merkez laboratuvarını faydalanma hakkı gibi çok değerli imkanlar sunuluyor. Sunulan tüm bu imkanlar sayesinde  geliştiren girişimler için, yatırım kapıları daha kısa bir sürede açılabiliyor.

GİRİŞİMCİLER İÇİN TEKNOPARK DESTEKLERİ

Yıldız Teknopark bünyesinde bulunan firmalar Ar-Ge alanında faaliyetlerini sürdürebilir kılabilmeleri için Ar-Ge Altyapısını, Ar-Ge İnsan Kaynağını ve Katma Değerli Ürün nicelik ve niteliklerini geliştirebilecekleri TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları Destek Programları’ndan faydalanabiliyor. KOSGEB ve Sanayi Bakanlığı Yatırım Programları ve Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış prototiplerin, AB pazarında ve global pazarda yer alabilmeleri noktasında girişimciler H2020/SME Programları’ndan yararlanabiliyor. Bu programların yanı sıra devlet bu ekosistemlerin içinde yer alan firmaları çeşitli şekillerde destekliyor. Buralarda yer alan firmalar gelirler ve kurumlar vergisinden, yazılım yapıyorsa KDV’den muaf tutuluyor. SGK primlerinin yüzde 50’si de devlet tarafından karşılanıyor. Firmalar hem bilimsel ortamın içinde yer alıyor hem de teşviklerden yararlanarak yüksek katma değerli çıktılar oluşturuyorlar. Teknoparkın fiziki alanlarından faydalanan firmalara kira indirimleri yapılıyor.

*İTÜ ARI TEKNOKENT

2500 PROJE HAYATA GEÇİRDİ

İTÜ ARI Teknokent, İTÜ’nün tarihsel misyonuna uygun olarak Ar-Ge ve inovasyona dayalı teknolojik birikimini güçlendirmek ve teknolojik girişimlerin başarılarına katkı sağlamak amacıyla 2002 yılında kuruldu. Ülkemizde teknokent yapılanmalarının ilklerinden biri olan İTÜ ARI Teknokent, geride bıraktığı 15 senede, gerçekleştirdiği yatırımlar, öncü projeler ve programlarla, ülkemizde teknokent yapılanmalarının öncüsü ve rol modeli oldu. İTÜ ARI Teknokent’in Ayazağa Kampüsü’nde toplam 120 bin metrekarelik kapalı alan içinde 10 binası yer alıyor. 239 teknoloji şirketi, 6 bin 290 çalışan ile 148’i patentli 2 bin 500’ü aşkın projenin hayata geçirildiği İTÜ ARI Teknokent, her ölçekte firmayı desteklediği gibi sıfırdan girişimlere de destek oluyor.

AVRUPA’DA 8. EN İYİ

ARI’yı diğer teknokentlerden ayırt eden özelikler olduğuna işaret eden İTÜ ARI Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak, “İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi, İTÜ GATE programı ve İTÜ MAGNET ile bir girişimcinin ihtiyaç duyabileceği her türlü desteği sağlıyoruz” diyor. İTÜ Çekirdek’in Türkiye’nin en önemli girişimcilik destek programları arasında yer aldığını vurgulayan Tabak şunları aktarıyor: “İTÜ Çekirdek, ticarileştirilebilir bir teknoloji fikri ya da projesi olan girişimcilere şirketlerini kurup, geliştirmelerine olanak tanıyacak her türlü desteği sağlıyor. UBI Global Kuluçka Merkezleri sıralamasında Avrupa’da en iyi 8. dünyada ise en iyi 18. Kuluçka Merkezi olan İTÜ Çekirdek aynı zamanda içeriğinde sunduğu eğitimlerle bir hızlandırma programı özelliği taşıyor. İTÜ GATE programımız ise ürünü ve servisleri uluslararası piyasalarda yer almaya hazır teknoloji tabanlı firmalara, iş geliştirme desteği, uluslararası müşteri ve yatırımcılarla bir araya gelme fırsatlarını sunuyor. İTÜ GATE kapsamında, yoğun bir iş modeli kurgulama ve geliştirme eğitimi alan seçilmiş firmalar, ABD’de ofislerimizin bulunduğu Chicago ve San Francisco’da satış kanalları, kurumlar ve yatırımcılar ile buluşuyor. Bu program kapsamında 27 firmayı ABD’ye taşıdık. Buradan 13 firmamız ticari faaliyetlerini ABD’ye taşımayı başardı. Son olarak hayata geçirdiğimiz ileri aşama girişimcilik merkezi İTÜ MAGNET ise girişimcileri bir sonraki aşamaya taşımayı hedefliyor. 2 bin metrekare üzerine kurulu İTÜ MAGNET, yatırımını almış ve ticarileşmeyi başarmış firmaların büyümek, gelişmek ve yeni pazarlara ulaşmak için ihtiyaç duyduğu tüm altyapı hizmetlerini veriyor.”

GÜNDEMDE OTOMOTİV SEKTÖRÜ VAR

Ülkenin öncü teknokentlerinden biri olarak yatırımlara devam edeceklerini, Chicago ve San Francisco ofislerinin yanı sıra farklı noktalarda da ofisler açmayı hedeflediklerini belirten Tabak, “Bu kapsamda yakın zamanda Berlin ofisimizi hayata geçireceğiz. Dubai’de ise ticari hızlandırma yapabileceğimiz bir model üzerinde çalışıyoruz” diyor. Otomotiv ve hareketlilik konusunun da gündemlerinde olduğunu ifade eden Tabak, bununla alakalı bir tematik bina açmayı planladıklarının müjdesini veriyor. Binanın mimari proje çalışmaları başlamış durumda. Öte yandan Sanayi 4.0’ın merkezinde yer alan teknolojilere odaklanarak bu dönüşüm sürecine katkı sağlamayı arzu ettiklerine değinen Tabak, “İTÜ ARI Teknokent olarak Türkiye’nin ihtiyacı olacak milli çözümlerin oluşması ithalat yerine yerel teknolojilerin kullanılabilmesi için çaba sarf edeceğiz” diyor.

*BOĞAZİÇİ TEKNOPARK

32 FİRMA YER ALIYOR

2010 yılında faaliyete geçen Boğaziçi Üniversitesi Teknopark, deprem mühendisliği, medikal, iletişim teknolojileri, yazılım, tasarım, kimya gibi pek çok alanda 32 firmanın yer aldığı ofislere rekabet üstünlüğü sağlamak adına çalışmalar sürdürüyor. Şirketler için Boğaziçi Üniversitesi Teknopark’ında bulunmanın akademik ve teknik altyapı avantajlarını sunuyor. Teknoparkta yer alan firmalar laboratuar, toplantı odası, oturma alanı, altyapı, internet ve telefon ağı gibi iletişim hizmetleri, su, elektrik ve ısıtma hizmetlerinden yararlanabiliyor.

Boğaziçi Teknopark’ın temel hedefleri arasında üniversite ve araştırma merkezlerindeki akademik bilgi ve araştırma potansiyelinin teknolojik ürünlere dönüştürülüp ticarileştirilmesi olduğunu belirten Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Bülent Öktem, “Teknoloji odaklı firmaların oluşmasını ve gelişmesini teşvik etmek, firmalar ve kurumlar arası sinerji ve işbirliği fırsatlarını arttırmak, nitelikli kişilere iş ve girişimcilik imkanları yaratarak beyin göçünü önlemek amacındayız” diyor. Boğaziçi Teknopark’ın kuruluşundan bu yana başarılı projelere imza attığını vurgulayan Bülent, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Örneğin teknoparkımızda bulunan REC Uluslararası Mühendislik, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği bölümü işbirliğinde, Abu Dhabi Emirliği Deprem Tehlike ve Riskinin Belirlenmesi projesi kapsamında, ülkenin deprem tehlike, mikro bölgeleme ve sıvılaşma haritalarını başarıyla hazırladı. Gökdelen tipi yapılar için yapısal sağlık izleme sistemlerini tasarladı. Ülkedeki tüm bina tiplerini kapsayacak şekilde deprem riski ve kayıplarını belirledi. ENGY Biyoteknoloji firması da ‘Boğaz Sürüntüsünde A Grubu Beta Hemolitik Streptokok Tespiti İçin PCR Tabanlı Bir Kit Geliştirilmesi’ projesi ile gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi konusunda önemli çalışmalar yürütüyor.”

TEKNOPARKLARIN AVANTAJI NEDİR?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında, bölgede çalışan firmaların bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları kurumlar vergisinden, bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri her türlü vergiden, bölgede üretilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımlarının teslim ve hizmetleri KDV’den 31.12.2023 tarihine kadar müstesnadır. Ayrıca, Sigorta Primi Desteği olarak, ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta pirimi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır. Öğretim elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izniyle, yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla, Teknopark’ta şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir, kurulu bir şirketin yönetiminde görev alabilirler.

*BİLKENT CYBERPARK

3BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

2002 yılında kurulan Bilkent Cyberpark, bugün 3 binden fazla Ar-Ge çalışanı, 250’ye yakın teknoloji firması ile girişimcilik konusunda ülkemizin vizyonunu genişleten önemli teknoparklardan biri. Bilkent Cyberpark’ta şirketler kuluçka ve benzeri temel programlardan faydalanabilmenin yanı sıra, gelişen dijital teknolojilere göre mobil uygulama geliştirme, girişimcilik kampı, mentor destekli araştırma kapasitesi arttırma gibi alternatif ve detaylı programlarla iş geliştirmelerini bir üst seviyeye taşıyabiliyor. 13 binada 100 bin metrekare alanda faaliyet gösteren Bilkent Cyberpark bünyesinde, Ulusal Nanoteknoloji Araştırma Merkezi, Uzay Teknolojileri Araştırma Merkezi, Bilişimsel Elektromanyetik Araştırma Merkezi, İleri Araştırmalar Laboratuarı, Ulusal Magnetik Rezonans Araştırma Merkezi, İletişim ve Spektrum Yönetimi Araştırma Merkezi, Akustik ve Sualtı Teknolojileri Araştırma Merkezi ile Üniversite Sanayi İşbirliği Araştırma Merkezi yer alıyor. Teknoparktaki firmalar  ağırlıklı olarak bilişim teknolojileri, enformasyon ve yazılım alanlarında faaliyet gösteriyor. Onları elektrik-elektronik, telekom, uzay ve havacılık teknolojileri, savunma sanayii, medikal-biyomedikal sektörleri izliyor.

*GAZİ TEKNOPARK

EĞİTİM DESTEĞİ SAĞLIYOR

Gazi Teknopark, 20 bin metrekare kapalı alanda sürdürdüğü çalışmalarıyla vergiye yönelik teşviklerin yanı sıra girişimlere altyapı zenginliği ve nitelikli destekler sunuyor. Düzenlenen yarışmalar kapsamında dereceye giren kuruluşlara maddi destek, ödüller ve benzeri teşvikler sağlanıyor. Ayrıca Gazi Teknopark bünyesinde girişimlere, iş yeri imkanı, eğitimler ve daha pek çok gelişime yönelik destekler sağlanıyor. Ankara’daki Gazi Üniversitesi bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyete başlayan Gazi Teknopark’ta 100’den fazla firma faaliyet gösteriyor. Gazi Teknopark bünyesindeki yaklaşık 300 kilovatsaatlik güneş enerjisi uygulaması örnek bir proje olarak dikkat çekiyor.

*ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

YAZILIM FİRMALARI AĞIRLIKTA

Cumhuriyet tarihinin ilk üniversitesi olma özelliğini taşıyan Ankara Üniversitesi bünyesinde bulunan Ankara Üniversitesi Teknokent, 2009 yılından bu yana Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor. 4 bin metrekare alanla faaliyetlerine başlayan Teknokent, Kuluçka Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi, konferans salonu, yeni ofisler, sosyal alanlar ve benzeri ek bina ve alanların da katılımıyla bugün 15 bin metrekarelik bir alanda çalışmalarına devam ediyor. 70’den fazla firmanın faaliyet gösterdiği merkezde ağırlık yazılım firmalarında. Onu sağlık, tasarım, yer bilimleri, mühendislik ve tarımsal geliştirme çalışmaları yapan girişimciler takip ediyor.  

*MARMARA TEKNOKENT

620 BİN METRE KAREDE İNOVASYON

Üniversite, kamu ve sanayi iş birliğinin en başarılı örneklerinden biri olan TÜBİTAK Marmara Teknokent, TÜBİTAK’ın Gebze yerleşkesinde bulunuyor. 67 firma için yaptığı çalışmaları, 620 bin metrekarelik alanda gelişmiş transfer ofisi, kuluçka, ön kuluçka merkezleri ve daha pek çok teknik altyapıyı karşılayacak departmanlarıyla sürdüren TÜBİTAK Marmara Teknokent, burada inovatif çalışmalara yön veriyor.

*GAZİANTEP TEKNOPARK

2023’E KADAR TAM DESTEK

İki ayrı bloktan oluşan Gaziantep Teknopark, toplamda 4 bin 250 metrekarelik bir kapalı yerleşkeye sahip. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi Vakfı, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında kurulan Gaziantep Teknopark, üniversitenin kampüs alanı içerisinde bulunuyor. Halihazırda 60’a yakın girişime destek veren Teknopark, yeni projelerle girişimlerin gelişimine ve istihdamı artırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor. 2023 yılına kadar tüm vergilerden muaf olacak girişimcilere işbirliği platformu, danışmanlık, ulusal ve uluslararası fon ve hibe kaynaklara kolay erişim, altyapı ve lojistik destekleri sunuluyor.

*İSTANBUL TEKNOKENT

SAĞLIK GİRİŞİMLERİ ÖNCELİKLİ

İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulan İstanbul Teknokent, yine İstanbul Üniversitesi çatısı altındaki Tekmer ve Teknogirişim firmalarının haricinde 54 firmaya teknik altyapı ve gelişime yönelik stratejiler konusunda destek oluyor. Köklü geçmişiyle akademik birikimini firmalara aktaran İstanbul Üniversitesi, bunun sonuçlarını girişimcilere ve ülkemize ekonomik birer değer olarak kazandırıyor. İstanbul Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında kurulan İstanbul Teknokent, üniversitenin Avcılar kampüsünde faaliyet gösteriyor. 510 bin metrekarelik alanda halen 50 firma faaliyet gösteriyor. Bu firmalar ağırlıklı olarak sağlık, bilişim, kimya, elektronik ve makine sektörlerinde faaliyet gösteriyor

*TEKNOPARK İSTANBUL

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ

Teknopark İstanbul, İstanbul (İstanbul Teknoloji Geliştirme Bölgesi)

Yüzde 45 Savunma Sanayi Müsteşarlığı ve yüzde 40 İstanbul Ticaret Odası ana ortaklığıyla kurulan Teknopark İstanbul, farklı sektörlerden 125 firmaya destek veriyor. Bilim ve iş dünyası arasında en ideal etkileşim ortamını tesis etmek amacıyla çalışan Teknopark İstanbul, Pendik’te bulunuyor. 950 bin metrekare alanıyla Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın ise ilk 3 teknoparkı arasında yer alan

Teknopark İstanbul’un öncelikli sektörleri havacılık ve uzay, savunma sanayii, denizcilik, ileri elektronik, ileri malzemeler, endüstriyel yazılım ve enerji.

*DÜZCE TEKNOPARK

BÖLGENİN TEKNOLOJİ ÜSSÜ

Düzce Teknopark, üç farklı yerleşkede farklı sektörlerden girişimcilere en etkili desteği sunabilmek adına kuruldu. Düzce Üniversitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve TEM otoyolu güzergahında bulunan bu üç yerleşkede hizmet veren Düzce Teknopark, bölgenin teknoloji üssü olarak değerlendiriliyor. Düzce Üniversitesi bünyesindeki Düzce Teknopark, 2010 yılında faaliyete başladı. Teknopark bünyesinde makine, uzay, havacılık, yapı malzemeleri, tekstil, orman ürünleri, lastik ve yazılım alanında Ar-Ge yapan 19 firma faaliyet gösteriyor. 42 Ar-Ge personelinin çalıştığı merkezde 20 Ar-Ge projesi yürütülüyor.

*GOSB TEKNOPARK

ÖNCELİĞİ OTOMOTİV VE BİLİŞİM

Gebze Organize Sanayi Bölgesi ve Tefen Endüstri Parkları’nın bir araya gelerek kurdukları GOSB Teknopark, 2002’de resmi olarak faaliyetine başladı. 120 bin metrekarelik alana kurulu GOSB Teknopark’ta 121 firma faaliyet gösteriyor. Bunların 95’i yazılım firması. Diğerleri ise Ar-Ge’ye yönelik prototip tasarımı, üretim ve geliştirmesi yapıyor. GOSB Teknopark’ta faaliyet gösteren firmaların sektörel dağılımı ise başta otomotiv ve bilişim teknolojileri olmak üzere robot otomasyonu, elektrik-elektronik, web tabanlı uygulamalar, alternatif enerji, hastane otomasyonu, medikal, biyomedikal, biyoteknoloji ve telekomünikasyon.  

*SAKARYA TEKNOKENT

WEB TEKNOLOJİLERİNE YER VERİYOR

2009 yılında kurulmasının ardından 2010 yılında faaliyetlerine başlayan Sakarya Teknokent, 50 bin metrekare alan içerisinde 3 binada hizmet veriyor. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Esentepe Kampüsü’nde bulunan Sakarya Teknokent, yaklaşık 50 firmaya destek veriyor. Sakarya Teknokent’te otomotiv, makine imalatı, gıda işleme makine teknolojileri, bilişim, yeni nesil web teknolojileri, elektronik otomasyon gibi sektörlere yer veriliyor.

*ANADOLU TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA PARKI

80 FİRMA FAAL

ATAP, Anadolu Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, Anadolu Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı, Eskişehir Sanayi Odası ve odaya bağlı 15 şirketin katılımı sonucu kuruldu. 1996 yılında ilk hizmete başlayan ATAP, 510 dönümlük bir arazide faaliyetlerine ilk adımları attı. Kurulduğu günden bu yana bünyesindeki şirketlerin artmasıyla Yazılımkule adlı bir ek bina inşa edilerek, 2008’den bu yana şirketlerin kuluçkadan itibaren gelişimlerini destekliyor. Teknopark’ta 80’den fazla firma faaliyet gösteriyor.

Bu firmaların faaliyet alanları yazılım, uzay ve havacılık, savunma sanayii, tasarım, ileri malzeme, biyoteknoloji ve medikal şeklinde dağılıyor.

*FIRAT TEKNOKENT

65 PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

2007 yılında kurulan Fırat Teknokent, girişimleri geliştiren teknolojik çözümlerin üretildiği önemli projeleriyle dikkati çekiyor. Özellikle FIRASET adlı projesiyle Elazığ’da bulunan KOBİ’leri destekleyerek, rekabet gücünü arttırmayı hedefleyen Fırat Teknokent, onlara yeni stratejiler üretme konusunda alan tanıyor. Fırat Üniversitesi bünyesindeki Fırat Teknopark, 14 bin metre kare kapalı alanda, 43 firma ve devam eden 65 proje ile çalışmalarını sürdürüyor.

Teknokentteki firmaların faaliyet alanları ağırlıklı olarak yazılım, bilişim, elektronik, mekatronik, biyomalzeme ve enformasyondan oluşuyor.

*TRABZON TEKNOKENT

DOĞU KARADENİZ GİRİŞİMCİLERİNİ DESTEKLİYOR

2004 yılında faaliyetlerine başlayan Trabzon Teknokent, Doğu Karadeniz Kalkınma Planı içerisinde bulunan illerden girişimcilere destek veriyor. Bu plan kapsamında, Trabzon Teknokent daha fazla girişimin geliştirilmesi ve Doğu Karadeniz’de girişimciliğin artması için çalışmalarını sürdürüyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde hizmet veren Teknokent’te 50 firma yer alıyor.

*MALATYA TEKNOKENT

ÇEVRECİ PROJELER BURAYA

İnönü Üniversitesi kampüs sınırları içerisinde bulunan Malatya Teknokent, 2009 yılında kuruldu. Üniversite ve sektörler arasında etkin iş birlikleri için çalışmalar yapan Malatya Teknokent, geliştirdiği teknoloji ve stratejilerin yanı sıra verdiği eğitim ve seminerlerle de girişimcilere ışık tutuyor. Malatya Teknokent’te Ar-Ge projesi olan, yazılım üreten, ileri teknoloji ağırlıklı ve çevreye zarar vermeden üretim yapan girişimciler yer alabilecek. Ayrıca banka, hukuk danışmanlığı, yatırım danışmanlığı, marka ve patent danışmanlığı, kargo, kafeterya ve KOSGEB ile TEKMER gibi özel ve kamu sektörü organizasyonları da bölgeye kabul edilecek.

*ANTALYA TEKNOKENT

İLERİ TARIM TEKNOLOJİLERİ İÇİN ÇALIŞIYOR

Bilişim ve yazılımdan imalata, uzay ve havacılıktan gıdaya pek çok bilim, endüstri ve sanayi alanında faaliyetlerin gelişimini destekleyen, ülkemizdeki girişimlerin uluslararası bir vizyona sahip olması için çalışan Antalya Teknokent, şirketlerin gelişim sürecinde ihtiyaç duyduğu koçluk hizmetleri, bilginin ticarileşmesini sağlayacak yöntemler, pazar analizleri ve yeni pazar keşfetme sürecini en doğru şekilde yönetecek gelişmelere ışık tutuyor.

Akdeniz Üniversitesi bünyesindeki Antalya Teknokent, 2004 yılından bu yana hizmet veriyor. Yaklaşık 70 şirketin faaliyet gösterdiği Antalya Teknokent’in öncelikli alanları, ileri tarım teknolojileri, tohum ıslahı, ileri gıda teknolojileri, medikal teknoloji, biyoteknoloji, ileri malzeme teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni üretim yöntemleri, bölgesel-sektörel gelişme planları, kalite geliştirme sistemleri, bilişim ve yazılım teknolojileri ile uzay teknolojileri şeklinde belirlenmiş.

*TEKNOPARK İZMİR

TÜRKİYE 4.’SÜ OLDU

Teknopark İzmir, Türkiye’nin 4. teknoparkı olarak İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kampüsü içerisinde yaklaşık 2 milyon metrekarelik alan tahsisi ile İzmir’in önde gelen 21 kurum ve kuruluşunun ortaklığıyla 2002 yılında kuruldu; 2004 yılında ise faaliyetlerine başladı. Halen bölgesinde yer alan 149 yerli ve yabancı Ar-Ge firması, yaklaşık 750 Ar-Ge ve destek personeli, 300 milyon TL’yi aşan toplam cirosu, 20 milyon doları aşan ihracatı ve 16 patenti ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından açıklanan 2015 yılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi’nde Türkiye 4.sü oldu. Bünyesindeki firmaların sektörel dağılımları ise şöyle; yazılım geliştirme, biyoteknoloji, elektronik, makina imalatı, savunma, enerji, tıp, tasarım, kimya, telekomünikasyon, ileri malzemeler, gıda, madencilik, nano malzemeler, otomotiv, robotik sistemler, turizm ve çevre.

*GÖLLER BÖLGESİ TEKNOKENTİ

Göller Bölgesi Teknokenti, Süleyman Demirel Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunuyor. 2005 yılında kurulan Teknokent, 82 bin 860 metrekarelik bir alanda yer alıyor. Şu an bünyesinde 22 firma bulunuyor.

*MERSİN TEKNOPARK

Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü’nde bulunan Technoscope, sağlık, tasarım, enerji gibi daha pek çok sektöre yönelik girişimlerin gelişmesine destek veriyor. Bugün 600’ün üzerinde personeliyle Technoscope, bu gelişime ışık tutacak teknolojiler için çalışmalarını sürdürüyor.

*ERCİYES TEKNOPARK

Yaklaşık 80 girişimciye destek veren ve her geçen gün gittikçe büyüyen bir girişimci ağına sahip olan Erciyes Teknopark, gelişmiş kuluçka-sera ve altyapı hizmetleri, bölgedeki istihdamın artmasını sağlayan kariyer merkezi ve daha pek çok çalışmalarıyla dikkati çekiyor. İki yerleşke üzerine kurulu Erciyes Teknopark, toplamda 250 bin metrekareye yakın bir alanda çalışmalarını sürdürüyor.

*ATA TEKNOKENT

2010 yılında faaliyetlerine başlayan Erzurum ATA Teknokent, girişimcilere sağladığı teknolojik desteğin yanı sıra, sunduğu kolaylıklarla da sektörlere desteğini sürdürüyor. Kuluçka programı boyunca yeni kurulan girişimlerden 6 ay boyunca kira almayan Erzurum ATA Teknokent, sonraki 6 ay ise yüzde 50 indirim ile bu süreci girişimciler açısından kolaylaştırıyor.

*KONYA TEKNOKENT

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş yönetiminde, Selçuk Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Konya Teknokent, Uluslararası Bilim Parkları Birliği’ne (IASP) üye olan ülkemizdeki üçüncü teknokent olma özelliğini taşıyor. Bugün kendisine başvuran 107 firma ile çalışmalarını devam ettiren Konya Teknokent, bu firmalarla birlikte ülkemizin üretim potansiyelini hızla yükseltmeyi sürdürüyor.

*PAMUKKALE TEKNOKENT

100’e yakın girişimci firmaya danışmanlık ve teknolojik altyapı desteği hizmeti veren Pamukkale Teknokent, ülkemizin Ar-Ge gücünü artıracak çözümler üretmeye devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren ve üretimle birlikte araştırma ve geliştirmeye yönelik teknolojilerle firmaları tanıştıran Pamukkale Teknokent, bilgi birikimini ekonomiye dönüştürüyor.

*TRAKYA TEKNOPARK

Yüzde 80 Trakya Üniversitesi Rektörlüğü desteğiyle 2002’de çalışmalarına başlayan Trakya Teknopark, bugün 38 firmaya destek veriyor. Bölgede girişimciliğin artması ve Trakya Üniversitesi’nin köklü akademik birikiminin girişimler aracılığıyla ekonomiye kazandırılmasını hedefleyen Trakya Teknopark, Ar-Ge projelerinin emek yoğun dönemlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

*ATA TEKNOKENT

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde çalışmalar yapan Ata Teknokent, yerli girişimlerin dünya çapında farklı pazar alanında rakiplerini geride bırakacak teknolojilere sahip olması için çalışmalarını sürdürüyor. Teknokent bünyesinde bulunan firmaların yüzde 51,6 gibi önemli bir kısmını yazılım firmaları oluşturuyor. Bu oranı, yüzde 6,5’er yüzdelerle enerji ve hayvancılık alanındaki firmalar izliyor.

*BİLİŞİM VADİSİ

Gebze Muallimköy’de bulunan, yüzde 35 TÜBİTAK desteği ile kurulan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji tabanlı büyümedeki yeni merkezi olarak tanımlanıyor. Toplamda 4 etapta tamamlanması planlanan Bilişim Vadisi, Türkiye’nin uçtan uca ve entegre ilk kuluçka ekosistemi olarak dikkati çekiyor.

*BOLU TEKNOKENT

Türkiye’nin AR-GE ve teknoloji geliştirme potansiyelini ortaya çıkaran araştırma bölgelerinden Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Teknokent, bünyesinde bulunan turizm, bilişim teknolojileri, hayvancılık ve daha pek çok sektörden şirkete çalışmalarıyla destek veriyor. Teknoloji yoğun yatırımları artırmak ve doğru iş birlikleri için gerekli altyapıyı oluşturmak için faaliyetlerini sürdürüyor.

*CUMHURİYET TEKNOKENT

Sivas Valiliği, Sivas Belediye Başkanlığı, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası, Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı ve Bilkent Siberpark işbirliğinde kurulan Cumhuriyet Teknokent, 2007’de faaliyete başladı. Kurulmasından bu yana şirketleri gelişime yönlendirdikleri akademik birikimle inşaat, veterinerlik, makine sanayi ve daha pek çok alandaki şirketleri pazarın önemli rakipleri haline getiriyor; KOBİ’ler ve yeni girişimlerin gelişim potansiyelini arttırmaya devam ediyor.

*ÇUKUROVA TEKNOKENT

Bölgedeki üniversite ve sanayi işbirliğinin en etkin şekilde sağlanmasını amaçlayan Çukurova Teknokent, 2004 yılında Çukurova Üniversitesi bünyesinde kuruldu. Gelişimin ve değişimin odak noktası olarak, ticari başarıyı artırmayı hedefleyen Çukurova Teknokent, TEYDEB destek programlarıyla üretim kalitesini yükseltecek gelişmelere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

*DEPARK

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sıralamasında, 2015 yılının birincisi olarak ödül alan, Türkiye’nin en önemli teknokentlerinden biri. 2013 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan DEPARK, iki farklı yerleşkede faaliyet gösteriyor. Teknopark sağlık temasıyla dikkat çekiyor.

*DİCLE TEKNOKENT

Dicle Üniversitesi’nde kurulan Dicle Teknokent, 2009 yılında faaliyetine başladı. Yaklaşık 300 dönümlük bir alan üzerine kurulu bu teknokent, 150 girişimci ve bölgelerde 750 kişilik istihdamını öngören çalışmalarını sürdürüyor.

*İDEEGE

Ege Üniversitesi ideEge Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 2014 yılında Yaşam Bilimleri ve Sağlık temasıyla kuruldu. 2015 yılı başından itibaren girişimciler için ofis tahsis etmeye başlayan ideEGE, İzmir’in dördüncü Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

*HACETTEPE TEKNOKENT

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde kurulan Hacettepe Teknokent, 2003 yılında faaliyete başladı. Toplam açık alanı 2 milyon 756 bin 617 metrekare olan Hacettepe Teknokent, bu yönüyle Türkiye’nin en büyük teknokentlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

*BİLİMPARK

İzmir’in tarım ağırlıklı teknokenti İzmir Bilimpark, İzmir Ekonomi Üniversitesi bünyesinde 2013 yılında faaliyetlerine başladı. İzmir’in Menderes ilçesinde Tahtali Baraj havzasına komşu olan İzmir Bilimpark, bölgedeki verimli arazilerde tarıma ve tarım ürünlerinin satışına kadar gelen sürecin yönetimi konusunda girişimlere destek veriyor.

*OSTİM TEKNOPARK

Ankara Üniversitesi, Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, Başkent Üniversitesi ve TOBB ETÜ gibi pek çok üniversitenin ortaklığında faaliyet gösteriyor. Ortak üniversiteler ile sanayi sektöründen girişimcileri bir araya getiren OSTİM Teknopark, bölgesel, ulusal ve uluslararası teknolojik çözümler sunuyor.

*ŞANLIURFA TEKNOKENT

Şanlıurfa’da GAP bölgesindeki tarımsal faaliyetlerinin artmasına ve potansiyelinin gelişmesine destek vermek amacıyla Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan Şanlıurfa Teknokent,  girişimlere KOSGEB, TÜBİTAK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi kurumlardan aldıkları teşviklerle büyüme potansiyeli sağlıyor.

*YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TEKNOKENT

2013 yılında faaliyetlerine başlayan YYÜ Teknokent, üniversite kampüs sınırları içerisinde bulunan teknoloji geliştirme bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 220 dönüm bir alanda 3 bin 450 metrekare kapalı alanı bulunan YYÜ Teknokent, bölgedeki Ar-Ge girişimleri arttırmaya yönelik projeler de geliştiriyor.

 

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap / Değiştir )

Connecting to %s